cmentarzBardzo prosimy o zapoznanie się z ostatecznym projektem Uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z cmentarza komunalnego w Niedomicach oraz za usługi świadczone na tym cmentarzu.

>>PROJEKT UCHWAŁY<<

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.