Drodzy Przyjaciele !

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wyzwala w nas wielką radość, gdyż po przeżyciu Triduum Paschalnego uświadamiamy sobie bardziej, jak wiele Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus przeszedł przez Mękę,Śmierć i Zmartwychwstanie, otwierając nam drogę do trwałego szczęścia, które od tej chwili jest dostępne dla każdego, kto uwierzy Jego słowu i otworzy Mu swoje serce. Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas, jak kiedyś do Apostołów w Wieczerniku, aby dać nam swojego Ducha i posłać do tych, którzy Go jeszcze nie spotkali. On oczekuje od nas świadectwa wiary, nadziei i miłości, dawanego
w swoim środowisku nie tylko słowem, ale i całym życiem. Z okazji Świąt Paschalnych przesyłam z serca płynące życzenia, aby Chrystus umocnił Waszą wiarę, wlał w serca mocną nadzieję i mocą swego Ducha uzdolnił do życia na co dzień Jego miłością. Niech On wzbudzi w nas wszystkich wielki zapał apostolski, pozwalający nam iść z Dobrą Nowiną do wszystkich, których spotkamy na drogach naszego życia.

Niedomice, Wielkanoc 2019 r. Ks. Jan Mikulski

rada solecka

admin

 

gck

zabno

 

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.