swietaO gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym,
Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym.
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
Bóg-Człowiek z Panny Świętej, dany na okup win.


 W okresie Adwentu często słyszymy proroka Izajasza, który na wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa mówił, że „naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9,1). Te słowa proroka spełniły się nie tylko wtedy, gdy świat obiegła radosna wiadomość, że narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz – Pan, ale spełniają się one za każdym razem, gdy człowiek otwartym sercem przyjmuje Słowo, które stało się ciałem.
 Gdy kolejny raz pochylamy się z pokorą nad tajemnicą narodzenia Zbawiciela świata, pragniemy podziękować Bogu za Jego Syna, który pokazał nam jak poddawać swoje życie światłu, aby przeżywać radość bycia nowym człowiekiem, który razem z innymi buduje nową wspólnotę. Chcemy też dziękować Bogu za dar wspólnoty Kościoła, w której możemy wzrastać we wzajemnej jedności i miłości, stając się w ten sposób bardziej świętymi.
 Na czas przeżywania tajemnicy Narodzenia Pańskiego w Waszych wspólnotach rodzinnych, pragnę Wam życzyć obfitej radości z rozpoznania daru światła, które przynosi na ziemię Zbawiciel. Niech to światło, jakim jest słowo Boże, zawsze kształtuje Wasze codzienne życie. Niech przykład osoby Jezusa Chrystusa będzie zawsze wzorem w postępowaniu. Niech światło, które płynie od Boga przez nauczanie Kościoła, stanie się pomocą w trudzie zmagania się z przeciwnościami życiowymi.
 Do życzeń dołączam zapewnienie o pamięci modlitewnej w Waszych osobistych intencjach i w intencjach Waszych wspólnot  rodzinnych

Ks. Jan Mikulski
Proboszcz parafii

 


"To właśnie tego wieczoru
Od bardzo wielu wieków
Pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku" *

Niech ta magiczna moc wigilijnego
wieczoru przyniesie Wam spokój i radość,
A każda chwila świąt Bożego Narodzenia
niech żyje własnym pięknem.

życzy wszystkim znajomym

Mariola i Krzysztof Rozek z rodzina z Teksasu.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.