SYLWIA KIJOWSKA

Kandyduje Pani z Komitetu Wyborczego „Wspólnie na rzecz gminy Żabno” dlaczego nie z żadnej partii politycznej?

                Startuje z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólnie na rzecz gminy Żabno”,    ponieważ w pełni utożsamiam się ideologią i zamierzeniami tego Komitetu. Nigdy nie      należałam do żadnej partii politycznej, ponieważ lubię być niezależna i mieć możliwość   działać zgodnie ze swoim sumieniem, a nie tak jak mi partia poleci. Poza tym funkcja Radnego jest również związana ze współpracą z osobami z innych partii i nie chciałabym być odrzucona ze względu na przynależność do innego ugrupowania. Nasz Komitet ” Wspólnie na rzecz Gminy Żabno” ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy naszej Gminy, w tym także naszej miejscowości. Kandydatem z naszego komitetu na Burmistrza Gminy i Miasta Żabna jest Krzysztof Lechowicz, który posiada wszelkie cechy na dobrego włodarza.

Dlaczego kandyduje Pani do Rady Miejskiej z okręgu nr 9 (sołectwo Niedomice ul. Osiedle oraz sołectwo : Bobrowniki Wielkie) ?

                Niestety dzielimy mandat Radnego wraz z miejscowością Bobrowniki Wielkie. Jest to uważam niefortunny podział okręgów wyborczych, gdzie zarówno dla mieszkańców Bobrownik  Wielkich jak i również dla mieszkańców naszej miejscowości. Uważam, że oba rejony zasługują na oddzielnego Radnego. Podjęłam taką decyzję, ponieważ w poprzedniej kadencji mogliśmy liczyć tylko na Radnego z okręgu 8 tj. Pana Tadeusza Patriaka.  A taka sytuacja jest  nie powinna mieć miejsca bo Niedomice to duże sołectwo. Ze swojej strony mogę  powiedzieć, że na pewno będę do dyspozycji i pomocy mieszkańców zarówno W Niedomicach jak i Bobrownikach Wielkich. 

 Jakie działania zamierza Pani realizować po otrzymaniu zaufania wyborców?

Leży mi na sercu dobro mieszkańców całych Niedomic, ale i również nie zostawię w potrzebie mieszkańców Bobrownik Wielkich. Chcę wszystkim służyć swoją wiedzą i doświadczeniem jakie dotychczas nabyłam. Wiem również, że jeszcze dużo pracy i nauki przede mną. Będzie  to dla mnie nowa sytuacja, nowe doświadczenie i na pewno będę musiała włożyć dużo wysiłku, aby godnie reprezentować nie tylko mieszkańców okręgu, z którego kandyduję . Dlatego też, w przypadku otrzymania zaufania swoich wyborców planuję wprowadzić  dyżur radnego na terenie Niedomic i Bobrownik Wielkich, na którym będę mogła wysłuchać problemów mieszkańców, a także pozwolą mi one na poznanie ich zdania przed podjęciem ważnych uchwał. Według mnie, sprawami priorytetowymi naszej miejscowości są: budowa wielofunkcyjnego budynku kulturalno-oświatowego, remont dróg gminnych w tym w pierwszej kolejności ul. Wyspiańskiego i ul. Szkolna , rozbudowa cmentarza, zabezpieczenie przeciwpowodziowe na rzece Dunajec, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973, stworzenie bezpiecznej drogi naszych dzieci do Szkoły i Przedszkola oraz zagospodarowanie tzw. „Jordanka”.

Ponadto chcę pomagać sportowcom i strażakom, doceniając ich zaangażowanie w to co robią. Chce dopilnować jako Radna, aby podział środków był przejrzysty i uwzględniał ich zaangażowanie. Ważne są dla mnie Szkoła i Przedszkole i będę reagować na wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania tych instytucji.

Mogłabym tu wymieniać jeszcze wiele priorytetów, problemów, jakie nawarstwiały się przez poprzednie lata nad którymi trzeba popracować. Nie będę jednak składać obietnic wyborczych, ponieważ wiele spraw nie jest zależnych wyłącznie od Radnego, ale mogę swoim wyborcom obiecać, że dołożę wszelkich starań by ich godnie reprezentować.

 Jest Pani jedną z najmłodszych kandydatek do Rady Miejskiej w Żabnie, jakie zadania ma przed sobą młode pokolenie?

Uważam, że młodzi ludzie powinni się bardziej włączyć w życie publiczne naszej miejscowości. Chodzi mi głównie o czynne branie udziału w zebraniach wiejskich na, których są podejmowane bardzo ważne decyzje dotyczące Niedomic. Społeczeństwo się starzeje, mamy się od kogo uczyć, a nasza miejscowość zasługuje na godnych następców dotychczasowych działaczy społecznych. A mamy od kogo się uczyć samorządności bo są bardzo doświadczeni działacze społeczni w Radzie Miejskiej. Ważne jest również świeże spojrzenie młodych ludzi na niektóre sprawy. Czasy się zmieniają jest coraz więcej innowacyjnych sposobów przekazywania informacji, choćby nawet facebook. Moim zdaniem problem polega na nieuświadomieniu młodych w jaki sposób mogą decydować o przyszłości miejscowości w , której mieszkają. Każdy obawia się oceny ze strony drugiej osoby. Niektórzy uważają, że nic nie mogą zrobić, a to nie prawda. Każdy głos, każda opinia, każdy pomysł się liczy. Dlatego też zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w Wyborach Samorządowych 21 października. Każdy głos ma znaczenie. Zadecydujmy o przyszłości naszej „Małej Ojczyzny”.

Czego Pani życzyć ?

Nie walczę za wszelką cenę o mandat Radnego. Chce dać wyborcom alternatywę wyboru tj. świeżość , inne spojrzenie na sprawy mieszkańców. Zależy mi , aby pozytywną energię społecznika i swoje pomysły wykorzystać w samorządzie. Dlatego chciałabym, aby w moim okręgu wygrał najlepszy i najbardziej kompetentny kandydat, który jak najwięcej zrobi dla naszych mieszkańców. I zależy mi na jak największej frekwencji w wyborach, bo przecież decydujemy o tym kto będzie nas reprezentował w samorządzie lokalnym. A prywatnie zdrowia dla całej rodziny. Dziękuję za rozmowę.

 


TADEUSZ PATRIAK

Startuje Pan do Rady Miejskiej w Żabnie po raz siódmy, Czy chce się Panu jeszcze działać?

Jestem Radnym Rady Miejskiej w Żabnie szóstą kadencję. Dało mi to dużo satysfakcji i ubogaciło moje doświadczenia na wielu płaszczyznach, gdyż w Radzie Miejskiej pełniłem różne funkcje m.in. Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego różnych komisji tematycznych oraz reprezentowałem gminę Żabno w innych samorządach sąsiednich gmin. W dalszym ciągu chciałbym swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać w pracy radnego. Od młodych lat działałem społecznie w Szkole Podstawowej, Średniej i na Studiach oraz później pracując zawodowo. Mam dużą satysfakcję z tego co udało mi się zrobić dla środowiska Niedomic i innych miejscowości naszej gminy. Jestem z tego dumny. Chce mi się działać i czy będę wybrany radnym Państwa głosami czy nie to i tak będę działał na rzecz mieszkańców na różnych płaszczyznach bo mam niewyczerpane zasoby pomysłów.

Jakie ma Pan cele w nadchodzącej kadencji dla Niedomic?

 Zrobię wszystko, a żeby już na wiosnę 2019 roku rozpoczął się remont kapitalny ulicy Wyspiańskiego, który ze względu na koszty ok. 2 mln złotych będzie przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy etap 2019 a drugi 2020 po konsultacjach z zakresu z mieszkańcami tej ulicy, po wykonaniu tego zadania dokonamy przeglądu pozostałych ulic w celu modernizacji nawierzchni i poboczy. Drugi pilny i trudny temat to rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Niedomicach. Następnie będę czynił starania o budowę wielofunkcyjnego budynku przy ulicy Szkolnej . Inne tematy są zapisane w mojej ulotce wyborczej

 Czy coś Pana może jeszcze zaskoczyć w samorządzie po sześciu kadencjach?

 Myślę, że nie, chociaż ilość zadań, które otrzymuje gmina do wykonania i brak na te zadania pieniędzy mogą być dużym problemem gminy, gdyż w takim przypadku na te zadnia pokrywane są z budżetu gminy, który można by przeznaczyć na przykład na inwestycje gminne. Dowolność interpretacji prawa, bo w wielu przypadkach jest trudno wybrać prawidłowe działanie, które służyłoby dobru mieszkańców.

 Jak Pan widzi zmiany w ustawie o samorządzie gminnym? Jak one wpłyną na samorząd?

 Miałem okazję uczestniczyć w pracach nad zmianą Statutu gminy i Regulaminu Rady Miejskiej. Zmiany, które wprowadza ustawa o samorządzie podnosi rangę radnego,  jego kompetencje i uprawnienia . Dotyczy to m.in. możliwości działania radnego i jego odpowiedzialności. Ponad to ustawodawca obligatoryjnie wprowadza dodatkową komisję ds. rozpatrywania Skarg , Wniosków i Petycji dotyczących funkcjonowania gminy i ich organów. Ponadto Burmistrz Żabna co roku do 31 maja winien przedstawić Radzie raport o stanie gminy na temat którego mogą również głos zabrać mieszkańcy gminy. Sesje Rady będą na bieżąco transmitowane w Internecie jak, również w systemie elektronicznym będzie prowadzone głosowanie nad uchwałami podejmowanymi przez Radę. Ja się bardzo z tego cieszę, gdyż będzie można śledzić aktywność swoich radnych na sesjach Rady Miejskiej oraz sposób głosowania nad uchwałami.

Czego Panu życzyć ?

 Ja mam tylko jedno życzenie, żebym miał zdrowie nie gorsze niż w obecnej chwili, bo wtedy będę mógł aktywnie pracować zawodowo i społecznie. I jeszcze jedno życzyłbym sobie więcej dobroci wśród ludzi.  Dziękuje za rozmowę.

 


ROZMOWA z Krzysztofem Lechowiczem, kandydatem na Burmistrza Miasta i Gminy Żabno:

 Dlaczego Pan kandyduje na Burmistrza Miasta i Gminy Żabno?

Służąc w Policji wiem jak wygląda służba na rzecz społeczeństwa. A funkcja Burmistrza to nic innego jak służba na rzecz społeczeństwa właśnie a konkretnie na rzecz mieszkańców Gminy Żabno.  Więc uzyskując zaufanie społeczne na funkcję Burmistrza Gminy Żabno będę płynnie mógł podjąć tą funkcję znając zasady pełnienia służby na rzecz społeczności. Poza tym w wielu obszarach działam społecznie w sporcie, szkole,  czy na niwie kościelnej  i nie jest mi obca działalność społeczna.  Ponadto wielokrotnie pomagałem i doradzałem indywidualnie mieszkańcom Gminy Żabno. Te osoby, które mnie bliżej znają  wiedzą, że ja lubię pomagać i pomocy nie odmawiam. Poza tym z Panem Tadeuszem Patriakiem wieloletnim Radnym oraz Stanisławem Słowikiem Radnym poprzedniej kadencji zdecydowaliśmy się założyć Komitet „Wspólnie na rzecz Gminy Żabno”, żeby dać mieszkańcom alternatywę świeżości i innego spojrzenia na sprawy Gminy.  A udało nam się przekonać do kandydowania do Rady Miejskiej bardzo pozytywne osoby,   społeczników, aktywistów  z energią  i zapałem do działania.  To jest mieszanka młodości z doświadczeniem. Widząc jak fajna drużyna utworzyła się do startu w wyborach postanowiłem zostać jej liderem i wystartować na Burmistrza Gminy Żabno. Myślę, że ten zespół czynników jakby zdecydował o mojej decyzji na temat startu w wyborach.

Co Pan zamierza zrobić dla Gminy Żabno i Niedomic po wygraniu wyborów?

Żeby skutecznie zarządzać Gminą to oprócz wygranej nowy Burmistrz musi mieć większość w Radzie. Dopiero można wtedy mówić o skutecznym zarządzaniu oraz realizowaniu planów i zamierzeń. Dlatego liczę, że mieszkańcy Gminy zaufają mojej osobie oraz kandydatom z Komitetu „Wspólnie na rzecz Gminy Żabno” bo wtedy dopiero można mówić o efektywnym zarządzaniu. Na pewno niektóre kwestie będą kontynuowane. Ja uważam jednak , że są obszary, gdzie trzeba zrobić więcej lub obszary, gdzie trzeba zmienić kierunek działań. Są też obszary, gdzie będą powstawać nowe inicjatywy. A szczególnie będę dążył do zmniejszenia uciążliwości związanej ze zwiększeniem ruchu pojazdów z uwagi na planowaną budowę mostu w Borusowej w 2020 roku mając na uwadze budowę obwodnicy Żabna i Otfinowa. Zależy mi na profesjonalnie i kompetentnie działającym Urzędzie Miejskim. Będziemy kontynuować modernizację i budowę dróg oraz chodników zgodnie z przyjętymi przez właściwe organy Rady Miejskiej zasadami. Ważne jest, aby żadne sołectwo w Gminie nie zostało w tym temacie pominięte. Będę dążył  do poszerzenia istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie byłych Zakładów Celulozy w Niedomicach. Zależy mi na utworzeniu placówki dziennego pobytu dla osób starszych oraz stworzenie warunków do aktywizacji środowiska seniorów.  W naszym programie jest ujęta szeroko pojęta profilaktyka wśród młodzieży jako racjonalizacja zarządzania wychowaniem profilaktyką na poziomie lokalnym i optymalizacja współpracy w tym zakresie między organami samorządu, placówkami oświatowymi, społecznością lokalną i Policją połączona z promocją sportu jako elementu przeciwdziałania agresji i patologii wśród młodzieży oraz zdrowego trybu życia. Będę szukał też w tym zakresie oferty dla młodzieży dorastającej. Chcę przekonywać sołectwa  do wprowadzenia wyborów bezpośrednich do rad sołeckich, na sołtysa oraz do Rady Miasta w Żabnie celem większej aktywizacji osób kandydujących na te ważne funkcje społeczne. Chciałbym też wrócić do tradycji organizowania dożynek w Gminie i połączyć je ze Świętem całej Gminy Żabno. A z uwagi na duże plantacje kukurydzy można to Święto nazwać „Świętem kukurydzy” połączonym z dożynkami. Byłby to fenomen jak określiły to jedne z mediów. Chciałbym zadbać o zalew na Podlesiu Dębowym, aby umożliwić mieszkańcom warunki do spędzania wolnego czasu i relaksu. Z tym się wiąże też stworzenie możliwości bezpiecznego dojazdu do drogi rowerowej w Biskupicach Radłowskich, aby wielu mieszkańców mogło jeździć na rowerach w sposób bezpieczny i przyjemny.  Będę promował sport i pomagał strażakom, ale w sposób transparentny z jasno przyjętym kryterium podziału środków. Będę w tym kontekście doceniał aktywność działaczy. To tylko niektóre założenia programowe skierowane jako oferta do wszystkich mieszkańców całej Gminy Żabno.

W jakim obszarze działalności Gminy widzi Pan potrzebę od zaraz podjęcia konkretnych działań ?

Uważam, że w sferze promocji Gminy na zewnątrz jest wiele do zrobienia. Chcę współpracować z mediami lokalnymi w tym zakresie, aby o Gminie Żabno nie słyszano tylko.... w Gminie Żabno. A organizowanie profesjonalnych biegów ulicznych, biegów typu „Runmageddon” , imprez kulturalnych, koncertów czy dożynek oraz innych wydarzeń pozwoli nam na właściwe promowanie naszej Gminy. Ale muszą to robić profesjonalne  media lokalne.   Szczególnie pod kątem gości odwiedzających nasz region oraz potencjalnych przedsiębiorców chcących zainwestować na naszym terenie. Żeby o naszej Gminie ciągle mówiono pozytywnie i pisano. Promocja Gminy musi być na wysokim poziomie. W tym zakresie planuję utworzenie również Gminnej Telewizji Internetowej, bo tego również oczekują ode mnie mieszkańcy Gminy przebywający zagranicą lub mieszkający poza rejonem Gminy. Do, których nie docierają wszystkie informacje o tym co dzieje się w Gminie.

Czy ma Pan przyjęty styl zarządzania po wygraniu wyborów?

Skuteczny styl zarządzania musi być dopasowany do konkretnego stanu osobowo-organizacyjnego zastanego po objęciu stanowiska Burmistrza. Trudno w tej chwili mówić co zmieni się w zarządzaniu z mojej strony. Na pewno wybór stylu zarządzania wiąże się z wprowadzeniem zmian organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne. Ale o tym można mówić po co najmniej kilkumiesięcznej obserwacji funkcjonowania Urzędu z poziomu włodarza Gminy.  

Jakie ma Pan pierwsze decyzje w myślach po objęciu urzędu?

Zapoznanie się dogłębnie ze strukturą Urzędu, stanem osobowym Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych. Na pewno pierwsze decyzje będą dotyczyły spraw organizacyjnych. Przede wszystkim mam na myśli powołanie nowego Zastępcy Burmistrza. A z merytorycznych kwestii oprócz bieżacyh spraw, to podjęcie od samego początku kadencji dalszych kroków dotyczących budowy obwodnicy Żabna i Otfinowa. Tak widzę początki służby w Urzędzie po uzyskaniu zaufania społecznego.

 Jaki kierunek wytycza Pan Gminie Żabno jako przyszły burmistrz?

Gmina Żabno powinna iść w kierunku dalszego rozwoju, kontynuowania inwestycji oraz skutecznej promocji. Nasza Gmina jest na tyle duża, że nie możemy pozwolić sobie na stagnację. Ja mam pomysł i wizję Gminy Żabno. A do realizacji planów i zamierzeń mogą mi pomóc ludzie zaangażowani w kandydowanie do Rady Miejskiej z niezależnego Komitetu Wyborczego  „Wspólnie na rzecz Gminy Żabno”. Mam nadzieję nasza oferta skierowana do mieszkańców Gminy przekona do mojej kandydatury na Burmistrza Gminy Żabno oraz przekona do kandydatów na Radnych z naszego komitetu. Zapraszam wszystkich mieszkańców do pójścia na wybory 21 października, bo będziemy decydować o właściwych osobach do samorządu lokalnego. W każdym okręgu wyborczym mieszkańcy Gminy Żabno znajdą kandydata z KWW „Wspólnie na rzecz Gminy Żabno”. Razem będziemy mogli więcej zrobić dla rozwoju Naszej Gminy. A tego życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Żabno. Dziękuję za rozmowę.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.