rita

mecz05

Stowarzyszenie „Razem dla Niedomic” w ramach cyklu

„Międzypokoleniowe spotkania przy biesiadnym stole wspomnień” 

zaprasza w najbliższą środę tj.7 czerwca 2017 r o godz.19.00 na spotkanie z

Panem Władysławem Bajorkiem.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach.

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy !!!