Dnia 19 maja 2017 r Stowarzyszenie „Razem dla Niedomic” zainicjowało cykl spotkań  z różnymi ciekawymi osobami związanymi z naszym lokalnym środowiskiem zatytułowany „Międzypokoleniowe spotkania przy biesiadnym stole wspomnień” .Spotkania te mają szczególną wartość edukacyjną  ale także integracyjną czego dowodem była wspaniała atmosfera, która towarzyszyła wszystkim uczestnikom środowego spotkania z Panem Janem Bogaczem -jednym z najstarszych mieszkańców Niedomic oraz wieloletnim komendantem  Straży Pożarnej.
Wszystkie informacje ( dotyczące wydarzeń historycznych z czasów II wojny światowej a także początków działalności straży pożarnej ) przekazywane prze honorowego gościa były przyjmowane z dużym zainteresowaniem  ,tak przez najmłodszych jak i przez  starszych uczestników spotkania. Dla pierwszych była to doskonała lekcja historii , dla drugich sentymentalny powrót do przeszłości, a dla wszystkich wspaniała rozrywka. Przy domowych wypiekach Pana Kazia oraz Pań ze Stowarzyszenia łatwo było włączyć się w biesiadne przyśpiewki  Pani Helenki (żony bohatera wieczoru ) kontynuowane  przez wszystkich obecnych (a co cieszy najbardziej) także najmłodszych -  uczniów szkoły  w Niedomicach. Było to prawdziwe międzypokoleniowe spotkanie które na długo pozostanie w pamięci wszystkich  obecnych uczestników.

Całe spotkanie zostało rzetelnie udokumentowane dzięki uprzejmości Pana Janusza Tokarskiego, który zarejestrował je przy pomocy kamery i  aparatu fotograficznego dla przyszłych pokoleń niedomiczan.

   Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Niedomic”
   Katarzyna Smolik  

  

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.