"Żółte znicze nawłoci" to książka Adama Tomczyka będąca jego reflekcją, rezultatem dociekań historycznych, jak i podsumowaniem opowieści i przekazów zasłyszanych o cmentarzach wojennych znajdujących się na terenie gminy, w tym  Niedomic . 35 stron.

 

 

Image

 

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.