Książka w formie notatnika kronikarskiego księdza Franciszka Kukli – duszpasterza Niedomic w latach 1956 – 1965. Książka opracowana przez Łukasza Bochenka nosi tytuł: „Boży zasiew. Dzieje kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niedomicach 1956 – 1965”. Wydana została z okazji 30 – lecia powstania parafii Niedomice i 50 – lecia odprawienia pierwszej Mszy św. w niedomickiej kaplicy.
Książka w formacie A5 zaopatrzona jest przypisami, zawiera zdjęcia oraz dokumenty z tamtego okresu i liczy 75 stron.

 


Przepisując i podając do druku notatnik kronikarski ks. Franciszka Kukli z czasów jego pobytu w Niedomicach, chcę uchronić od niepamięci niezwykle cenny okres tworzenia się duszpasterstwa na tym terenie. Zasadnicze ramy tego okresu to lata 1956–1965, czyli czasy wikariuszowskie ks. Franciszka Kukli w parafii Łęg Tarnowski (dawniej Jurków), a następnie rektorowania w Niedomicach. Okres ten, jak pokazują późniejsze wydarzenia, bardzo wpłynął na powstanie, rozwój i scalenie wspólnoty w Niedomicach, co w konsekwencji miało niebagatelne znaczenie na utworzenie tutejszej parafii.
Notatnik oddany do rąk czytelników w formie druku nie jest identyczny z rękopisem. Poszerzyłem go o przypisy, zdjęcia, uzupełniłem imiona i uściśliłem nazwiska niektórych osób, aby w miarę możliwości dać pełny obraz dokonujących się wielkich dzieł, a przy tym ująć je w sposób bardziej systematyczny. Starałem się jednak nie dokonywać poważniejszych zmian w warstwie stylistycznej, aby nie zubożyć bardzo obrazowego i specyficznego języka, jakim posługiwał się ks. Franciszek. W tym miejscu należy bardzo mocno podkreślić osobę ks. Franciszka Kukli, który z ogromnym zaangażowaniem i pasterską troską formował sumienia wiernych oraz tworzył wraz z nimi duszpasterstwo w Niedomicach. On jako pierwszy wpisuje się w krajobraz niedomickich duszpasterzy (…).
Przepisanie tego notatnika i zrodzenie się myśli o jego wydaniu nie jest przypadkowe. Skłoniły mnie do tego dwa ważne wydarzenia, obok których nie można przejść obojętnie, a które czasowe są blisko siebie. Jednym z nich jest odprawienie pierwszej Mszy Świętej, 6 października 1957 roku, w nowo wybudowanej niedomickiej kaplicy. Drugie, to erekcja parafii przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niedomicach, której dokonał, 4 marca 1978 roku, Ks. Biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz. Świętując zatem rocznice tych wydarzeń, 50-lecie odprawienia pierwszej Mszy Świętej oraz 30-lecie powstania parafii w Niedomicach, nie sposób nie sięgnąć do czasów zanim powstała parafia (…).

 

Łukasz Bochenek

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.