Sołtys Niedomic: Sylwia Kijowska 517 141 739

Cmentarz został zaprojektowany przez Hansa Watzala. Jest to duży powierzchniowo cmentarz założony na planie prostokąta o powierzchni 1987 m2. Otoczony masywnym betonowym murem z różnej wysokości na przemian ustawionymi słupkami z prostokątnymi otworami. Wejście zamknięte bramą dwuskrzydłową.

Od wejścia kolejno ziemny kopiec z ustawionym kamiennym stylizowanym sarkofagiem na kamiennych blokach ozdobionych krzyżem greckim. W tej zbiorowej mogile pochowano 50 żołnierzy (1 oficera i 49 podoficerów) z 219. Pruskiego Rezerwowego pułku piechoty, kompanie nr 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Nazwiska wszystkich poległych zostały wykute na sarkofagu. 6 żołnierzy niemieckich spoczywa w mogiłach usytuowanych z przodu kopca.

W środku cmentarza znajduje się trzy groby zbiorowe ukształtowane w formie kopca ziemnego na planie krzyża greckiego - w nich spoczywa 234 żołnierzy rosyjskich. Na przedłużeniu ramion kopca znajdują się mogiły pojedyncze na każdym ramieniu po 7, w nich również pochowano żołnierzy rosyjskich. Na szczycie kopca znajduje się kamienny pomnik w formie stołu z wykutym krzyżem prawosławnym i inskrypcja informującą o pochowaniu w tej mogile 234 żołnierzy.

Na ścianie tylnej cmentarza wysoki monumentalny krzyż łaciński ustawiony na rozszerzającej się podstawie. Na licu podstawy miejsce na tablice inskrypcyjną, najprawdopodobniej nigdy niewmurowaną.

Pochowano tu 318 żołnierzy, w tym 56 żołnierzy armii niemieckiej z Preuss. Res. IR 219.; 262 żołnierzy armii rosyjskiej z IR 17. archangelski - Żytomierz, 18. wołogodzki -Nowogorod Wołyński, 19. kostromski - Żytomierz, 20. galiński - Żytomierz, 11 D. Kos-Orenburg, 6. Br. Pos. Rusz. Kijów, M.G. 53-20 Rot.

Wszyscy pochowani żołnierze zginęli w dniach 10 - 14 XII 1914 r. i 4 - 5 V 1915 r.

 

Źródło:
Tekstu Mirosława Łopaty, www.cmentarze.gorlice.net.pl.
Roman Frodyma, Przewodnik Turystyczny - Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2006.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.