Sołtys Niedomic: Sylwia Kijowska 517 141 739

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna- filia w Niedomicach

Adres: ul. Tysiąclecia 26, 33-132 Niedomice

Biblioteka czynna: w godz. 9.00 - 17.00 od poniedziałku do piątku

Bibliotekarz: Renata Gniadkowska

 

Historia biblioteki

Początki bibliotekarstwa w Niedomicach datują się napoczątek XX w. Pierwsza biblioteka w Niedomicach została założona przez Helenę Marsy-Wszołkową, nauczycielkę pracującą w Niedomicach od 1918 roku. Biblioteka mieściła się w prywatnym mieszkaniu pani Heleny do 1955 roku. W 1955 roku zostaje założona w Niedomicach Gromadzka Biblioteka, a jej pierwszą bibliotekarką i kierowniczką została Helena Wszołkowa. Lokal znajdował się w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Od 1958 roku placówką kierowała córka Heleny Wszołkowej- Janina Paplińska.

W 1965 roku Biblioteka Gromadzka w Niedomicach otrzymała nowe pomieszczenia w lokalu po Ośrodku Zdrowia (obecnie w budynku tym znajduje się Klub Sportowy oraz pomieszczenia socjalne).Z biegiem lat Bibliotekę Gromadzką przemianowano w Bibliotekę Publiczną. Janina Paplińska sprawowała w niej funkcję kierownika do 1989 roku, do czasu przejścia na emeryturę. Od 1990 roku funkcję kierownika sprawuje Renata Gniadkowska. W lipcu 1992 roku doszło do połączenia Biblioteki Publicznej z Biblioteką Zakładową mieszczącą się w Zakładowym Domu Kultury w Niedomicach. Biblioteka Publiczna w pomieszczeniach Domu Kultury funkcjonowała do grudnia 1999 r. Ze względu na upadłość Niedomickich Zakładów Celulozy w Niedomicach i przejęciu jego majątku przez syndyka biblioteka została zmuszona opuścić zajmowany dotychczas lokal.

W styczniu 2000 roku dzięki życzliwości ówczesnego proboszcza ks. Jana Toboły biblioteka znalazła nowy lokal w salach budynku kościoła parafialnego w Niedomicach, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego.

Filia biblioteczna w Niedomicach gromadzi i udostępnia literaturę piękną, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz literaturę popularnonaukową. Obecnie księgozbiór liczy 14412 woluminy i 23jednostki zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2021 r.) Do dyspozycji czytelników jest znajdujący się w bibliotece katalog: alfabetyczny i rzeczowy, a od 1 stycznia 2015 r. także dostęp do katalogu on-line oraz 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka posiada czytelnię, gdzie do dyspozycji czytelników znajdują się 4 miejsca, prowadzi również wypożyczenia czasopism. Od 2016 r. istnieje możliwość wypożyczenia w bibliotece urządzenia do czytania tzw. Czytak Plus dla osób niewidomych i słabo widzących. W wypożyczalni do dyspozycji czytelnika znajdują się także zbiory audiowizualne oraz audiobooki.

Biblioteka prowadzi działania popularyzujące książkę i czytelnictwo poprzez organizowanie wystaw okolicznościowych, spotkań autorskich, lekcji i wycieczek oraz imprez bibliotecznych(w tym ferii letnich i zimowych w bibliotece, spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla najmłodszych czytelników, Nocy Bibliotek, zajęć literacko-plastycznych).

W bibliotece na przestrzeni lat gościli: Wanda Chotomska, Grzegorz Kasdepke, Paweł Beręsewicz, Anna Onichimowska, Ewa Stadtmüller, Joanna Olech, Renata Piątkowska, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Wiesław Drabik, Wojciech Widłak, Joanna Jagiełło; odbył się także koncert Kuba Michalskiego„Śpiewana historia Polski”.

Biblioteka Publiczna w Niedomicach współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, a także z instytucjami spoza gminy, m.in. ze Szkołą Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, Publicznym Przedszkolem w Niedomicach, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Książki. 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.