epitit

video msza

listSzanowni Mieszkańcy Gminy Żabno,
pozwoliłam sobie niedawno przesłać lub osobiście Państwu doręczyć składający się z 13 punktów mój „Konkretny program dla Gminy Żabno”. Są w nim szczegółowe propozycje zarówno dla samego Żabna, jak dla Łęgu Tarnowskiego, Niedomic, Bobrownik Wielkich, Ilkowic, Sieradzy, Odporyszowa, Niecieczy, Podlesia Dębowego i Czyżowa, Otfinowa, Pasieki Otfinowskiej, Siedliszowic, Kłyża, Gorzyc, Pierszyc, Janikowic, Goruszowa, Fiuku i Chorążca. Wszystkie są odpowiedzią na konkretne potrzeby, które znam z własnego doświadczenia lub z relacji innych. W Żabnie mieszkam, w Niedomicach mieszkałam przez 12 lat, w Otfinowie uczyłam, a Ilkowicach i Bobrownikach Wielkich pracuję. Z kolei wszystkie pozostałe miejscowości odwiedziłam, uzyskując od mieszkańców i znajomych wiedzę na temat najpilniejszych spraw do załatwienia.

Dlatego nie wyobrażam sobie rozwoju gminy bez zaangażowania w realizację potrzeb mieszkańców wszystkich miejscowości bez względu na to, czy są to miejscowości duże, czy też małe, bo wszyscy mieszkańcy mają prawo oczekiwać równego traktowania.

Mój program zawiera najważniejsze propozycje dla gminy i ma charakter otwarty, co oznacza, że powinien być uzupełniany tak, by odpowiadał na bieżące potrzeby i zmieniające się okoliczności. Jego istotą jest idea społecznej solidarności i uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw o szczególnym dla nich znaczeniu. W niedzielę, 4 listopada, to Państwo zadecydują, czy otrzymam szansę wprowadzenia tych konkretnych propozycji w życie.

 

Prosząc o liczny udział w wyborach pozostaję
z wyrazami szacunku

Anna Skalak