msza polowa

mecz2

rozmowa- Jako kandydatka na burmistrza Żabna zaproponowała Pani szeroki, kompleksowy program dla całej gminy. Chcielibyśmy porozmawiać bardziej szczegółowo o Niedomicach. Na początek kwestie gospodarcze, które mocno Pani akcentuje w swoim programie. Co to oznacza w realiach Niedomic?

- Niedomice są mi bliskie szczególnie, ponieważ przez dwanaście lat tutaj mieszkałam. Znam problemy Niedomic. Jednym z nich jest tworzenie dobrych warunków dla inwestorów. Strefa Aktywności Gospodarczej to jeden z pomysłów na pozyskanie pieniędzy spoza budżetu i dokończenie realizacji inwestycji na terenach po byłych Niedomickich Zakładach Celulozy, która poprawi warunki do prowadzenie biznesu na tym terenie. Niezbędne jest tam między innymi odwodnienie, czy dokończenie budowy dróg wewnętrznych. Im więcej będzie dobrze prosperujących firm, tym lepsza będzie sytuacja całej gminy, bo podatki zasilają wspólny budżet, z którego realizujemy inwestycje. Strefa to sprawa o szczególnym znaczeniu i trzeba ją sfinalizować możliwie szybko.

 

 - Pilne, jak zwykle, wydają się także remonty dróg.

- Przykładem drogi do pilnego remontu jest chociażby ulica Wyspiańskiego. Trzeba opracować harmonogram zadań drogowych, skonsultować go z mieszkańcami i realizować krok po korku remonty począwszy od tych najbardziej zaniedbanych ulic. Wszystkie jednocześnie zrobić się nie da, dlatego warto przyjąć czytelne kryteria.

 

- Szkoła w Niedomicach od lat odnotowuje sukcesy sportowe. Czy to wystarczający powód, by zainwestować w sportowe obiekty?

- Trudno sobie wyobrazić lepszy powód. Tradycje sportowe są tu ogromne i zapewne rozbudowa obiektów sportowych ma głębokie uzasadnienie. Ważne, by sięgać przy tym po pieniądze zewnętrzne. Dzięki temu możliwości inwestycyjne będą większe.

 

- W Pani programie znalazła się także budowa domu kultury w Niedomicach. Dotąd było to zbyt kosztowne.

- Tego typu obiekt na pewno wymaga finansowego wysiłku, ale pamiętajmy o długoletnich tradycjach. W Niedomicach przez lata był dom kultury, który zresztą działał bardzo prężnie. Dzięki niemu dzisiaj moglibyśmy zasadniczo zwiększyć ofertę spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy Niedomic zasługują na to, by powrócić do tradycji sprzed lat. Aktywność mieszkańców to najlepszy dowód na to, że tego typu instytucja wpisywałaby się doskonale w potrzeby mieszkańców.

 

- Realizacja takich planów wymagać będzie współpracy z Radą Miejską w Żabnie.

- Współpracy wymaga realizacja wszystkich inicjatyw, nie tylko tych dotyczących Niedomic. Jestem przekonana, że w nowo wybranej radzie zasiądą osoby, którym leży na sercu dobro mieszkańców i program dedykowany wszystkim sołectwom spotka się z szerokim poparciem. Rozwój wszystkich miejscowości jest przecież w interesie całej gminy.

 

- Nie zadziałają mechanizmy znane ze sceny ogólnopolskiej, gdzie decyzje podejmowane są według partyjnych legitymacji?

- Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nigdy nie miał w Radzie Miejskiej większości, a rządzi czwartą kadencję i to z powadzeniem. W gminach takiej wielkości jak nasza koalicje tworzą się wokół wspólnych celów, a nie według legitymacji partyjnych. Przykładowo, gdy burmistrz zaproponuje budowę domu kultury w Niedomicach, czy rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkole w Niedomicach, to nikt rozsądnie myślący nie będzie tego blokował tylko dlatego, że ma inną partyjną legitymację. Mieszkańcy oczekują od radnych i burmistrza skutecznej pracy, której efektem będzie rozwój gminy i rozwiązywanie problemów we wszystkich sołectwach. Mój program ma właśnie takie cele.