silver nades

jesien

W dniu 06.01.2016 odbyło się kolejne (trzecie) Walne Zgromadzenie Klubu, które miało wyłonić Zarząd klubu. W zebraniu wzięło udział 24 osoby. Do zarządu zgodę wyraziło 2 osoby tj. Dembiński Andrzej i Kopacz Mirosław. Na dzisiaj zgodę wyraziło 4 osoby tj.:

  • Tomasz Zahora
  • Przemysław Wróbel
  • Andrzej Dembiński
  • Mirosław Kopacz.

Niestety nikt z pozostałych uczestników zebrania nie wyraził zgody na kandydowanie do zarządu, z tym że musiałaby to być osoba, która równocześnie byłaby Prezesem Zarządu, bo pozostali którzy wyrazili gotowość pracy w zarządzie równocześnie zastrzegli sobie, że nie chcą być prezesem. Ze względu, że wniosek uchwały o rozwiązaniu klubu był przygotowany niezbyt precyzyjnie Pan Tadeusz Patriak zasugerował  przerwanie  zebrania do dnia 23.01.2016, w celu precyzyjnego przygotowania projektu uchwały o rozwiązaniu klubu, a równocześnie będzie to czas i ostatnia szansa uratowania Unii.

Walne Zgromadzenie przychyliło się do tego wniosku i podjęło uchwałę o przerwaniu Walnego Zebrania do dn. 23.01.2016r.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców - nie tylko sympatyków sportu o udział w tym zebraniu, bo to nie tylko upadek działalności sportowej , ale również bardzo duże prawdopodobieństwo, że w Niedomicach nie zostanie wybudowany budynek kulturalno-sportowego, na którego budowę są wszystkie pozwolenia, dokumenty, a o budowę którego przez wiele poprzednich lat było wiele starań.

Naprawdę nie tylko ze względu czysto sportowych szkoda tego zaprzepaścić !!! niektórym jest to wręcz na rękę bo np. nie trzeba wydawać funduszy na tę budowę.

Brak Zarządu Klubu jest doskonałym pretekstem do zaprzestania wszystkich prac na następne kilkanaście lat.... jeżeli nie na zawsze.....

 

Zapraszamy !!!  : Budynek klubu UNIA NIEDOMICE 23.01.2016 ( sobota ) godz. 16:00

                                                                                                                                                             Unia Niedomice