koronawirus2

terminarz

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Środowiskowego Klubu Sportowego Unia Niedomice jest zwołane w związku z rezygnacją dotychczasowego zarządu klubu.

Żeby klub mógł nadal istnieć, prowadzić swoją działalność jest pilna potrzeba wyboru nowych władz klubu.

W przypadku nie wybrania zarządu jest zagrożenie likwidacji klubu, a co się tym wiąże zaprzestanie działalności sportowej w naszym środowisku.

W takiej sytuacji wycofuje się wszystkie drużyny z rozgrywek, obiekty sportowe z zapleczem przekazuje się Urzędowi Gminy Żabno ( gmina jest właścicielem ), pozostałą część majątku przekazuje się sołectwu, a w krajowym Rejestrze Sądowym zgłasza się Uchwałę Walnego Zgromadzenia o likwidacji klubu.

Klub sportowy Unia Niedomice założony w 1938 roku o prawie 80-letniej bogatej historii był wizytówką Niedomic. Do dzisiaj zapewniał dla około 80 zawodników ( dzieci i młodzieży ) spędzianie wolnego czasu, a dla mieszkańców sportową i kulturalną rozrywkę.

Dlatego też prosimy wszystkich zainteresowanych, którym nie jest obojętny los naszego klubu o liczny udział w tym zebraniu.

Jeżeli nie wybierzemy nowego zarządu - trudno w to uwierzyć, ale klub przestanie istnieć.

 

18 grudnia godz.18:00 - budynek klubu