epitit

video msza

 

DYREKCJA SZKOŁY INFORMUJE, ŻE W NAJBLIŻSZY CZWARTEK 17 X 

O GODZ.11.OO W NASZYM KOŚCIELE SPRAWOWANA BĘDZIE MSZA ŚWIĘTA

POD PRZEWODNICTWEM KS.BP.WIESŁAWA LECHOWICZA POŁĄCZONA

Z UROCZYSTYM POŚWIĘCENIEM SZTANDARU SZKOŁY I NADANIEM JEJ

IMIENIA POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW.

PO MSZY ŚWIĘTEJ NASTĄPI PRZEMARSZ DO BUDYNKU SZKOŁY, GDZIE

ODBĘDZIE SIĘ DALSZY CIĄG UROCZYSTOŚCI.

JEDNYM Z PUNKTÓW PROGRAMU BĘDZIE PREZENTACJA WYDANEJ Z TEJ

OKAZJI PUBLIKACJI AUTORSTWA KS.STANISŁAWA TOKARSKIEGO

pt. ,,SZKOLNICTWO W NIEDOMICACH W LATACH 1912-2012’’

RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE KSIĄZKA TA BĘDZIE DO NABYCIA

 W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIEDOMICACH.