poremba start

video msza

Image Projekt Szkoła Humanitarna skierowany jest do tych placówek edukacyjnych, które rozumieją, że szkoła to nie tylko lekcje, ale również miejsce, w którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności, na przykładzie dwóch tematów: prawa do wody oraz dostępu do żywności.

Jego zadaniem jest również kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa.


Projekt Szkoła Humanitarna prowadzony jest od 2002 roku. W tym czasie w projekcie wzięły udział 123 szkoły.

Gimnazjum w Niedomicach reprezentuje małopolskę w tegorocznej edycji projektu, do której zakwalifikowano jedynie 20 szkół w Polsce.

Koordynatorem projektu jest mgr Magdalena Kardaś-Olesińska, która wraz z uczennicami klasy III uczestniczyła w trzydniowym szkoleniu, które odbyło się w miejscowości Konstancin-Jeziorna koło Warszawy w dniach 3-5.09.2012r.

Ponadto koordynatorami projektu w naszej szkole są mgr Monika Brożyna, mgr Leszek Błachuta

Obecnie zakładamy Klub SZKOŁY HUMANITARNEJ-zapraszamy WSZYSTKICH UCZNIÓW gimnazjum do realizacji projektu!

ZOBACZ SAM

http://pah.org.pl/nasze-dzialania/44/4228/projekt_szkola_humanitarna_w_roku_szkolnym