poremba start

video msza

Image Od 23 sierpnia 2011 najmłodsi mieszkańcy Niedomic mogą korzystaćz nowego,pięknego placu zabaw, który znajduje się na terenie szkoły w Niedomicach.Plac zabaw  został wybudowany w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".Informujemy równocześnie wszystkich potencjalnych uzytkowników,że plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku 3-11 lat, przy czym dzieci do lat 7 muszą przebywać pod opieką rodziców.

Prosimy o zachowanie czystości. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów. Cały obiekt jest monitorowany i wszelkie zachowania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako wykroczenia i będą zgłaszane odpowiednim organom porządku publicznego. Mamy jednak nadzieję,że wszyscy mieszkańcy będą traktowaćto miejsce jako nasze wspólne dobro o które trzeba dbać.

Należy zwracać uwagę, tym którzy nie będą przestrzegać regulaminu. Mamy głęboką nadzieję, że troska o należyte użytkowanie tego miejsca będzie udziałem wszystkich mieszkańców. Jest to przecież dla dobra naszej społeczności i radości naszych małych pociech. 
 
Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach