wielkanoc2021

zyczenia 2021

wielkanoc1Jak co roku Stowarzyszenie „Razem dla Niedomic” zadbało o seniorów przygotowując spotkanie przy świątecznym stole, na którym nie mogło zabraknąć tradycyjnych, wielkanocnych potraw. Jak zwykle posiłek poprzedziła uczta duchowa ,na którą złożyły się występy dzieci z niedomickiego przedszkola oraz uczniów –członków zespołu teatralnego „Olimpioniki” działającego  przy Szkole Podstawowej  w Niedomicach. Spotkanie w tak licznym gronie możliwe było dzięki aktywnej pracy członków  Stowarzyszenia „Razem dla Niedomic” z szefem kuchni Panem Kaziem Sawczykiem na czele oraz dzięki wsparciu finansowemu Rady Sołeckiej wraz z Panią Sołtys Sylwią Kijowską. W spotkaniu uczestniczył także (jak zawsze niezawodny) ks. Proboszcz Jan Mikulski, a władze samorządowe reprezentowała wice-przewodnicząca Rady Gminy Pani Magdalena Kardaś-Olesińska.
 Jeszcze nie opadły emocje po sobotnim popołudniu a już mieszkańcy Niedomic mogą czuć się zaproszeni na międzypokoleniowe spotkanie integracyjne, które jest kolejną wspólną inicjatywą Stowarzyszenia „Razem dla Niedomic” i Rady Sołeckiej w Niedomicach.
Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia (we wtorek) o godz.18.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Niedomicach.