msza polowa

mecz2

W związku z wynikami referendum strajkowego, które odbyło się u nas w szkole informujemy wszystkich rodziców, że z dniem 8 kwietnia nasza placówka przystępuje do akcji protestacyjnej pracowników oświaty. W wyniku czego nie będą prowadzone żadne zajęcia edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze do odwołania. Dlatego bardzo prosimy rodziców o nieprzysyłanie dzieci do szkoły.

Bardzo prosimy o śledzenie informacji na temat bieżącej sytuacji w mediach, na stronie internetowej szkoły oraz w e- dzienniku.
Jeżeli dojdzie do porozumienia rządu z nauczycielskimi związkami zawodowymi, przystępujemy do pracy.

Dyrektor szkoły
Katarzyna Smolik