procesja

zakonczenie1

wieczornica"Umarłych pamięć dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci"

W czwartek 29 listopada 2018 roku, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach odbyły się już po raz szósty Zaduszki Olimpijskie.

W przygotowanie wieczornicy zaangażowali się jak co roku nie tylko nauczyciele, rodzice, uczniowie w tym absolwenci, ale cała społeczność miejscowości. Uroczystość została podzielona na dwie uzupełniające się części. Ów podział podyktowała 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Odwołano się zatem do licznych przykładów męstwa i poświęcenia Olimpijczyków polskich w latach II wojny światowej - udziale sportowców w walkach o niepodległość oraz w ruchu sportowym czasu wojny. W drugiej części wspomniano sylwetki Tych, którzy odeszli od nas w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a swoimi sportowymi  i  życiowymi sukcesami zapisali się złotymi literami na kartach historii Polski. Odeszli, ale pozostaną w naszej pamięci. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:

- Dariusz Goździak- złoty medalista olimpijski z Barcelony (1992 r)
-Profesor Józef Lipiec- prezes Polskiej Akademii Olimpijskiej
-Generał Jerzy Biziewski- gość –sympatyk Małopolskiej Rady Olimpijskiej ( mąż śp. profesor Haliny Zdebskiej –Biziewskiej)
-ppłk Piotr Ludwig- prezes WKS „Wawel”
-członek Małopolskiej Rady Olimpijskiej
-Inez Naglicka – członek Małopolskiej Rady Olimpijskiej
-Barbara Ślizowska – Konopka –medalistka olimpijska ,wiceprezes Małopolskiej Rady Olimpijskiej , chrzestna matka szkoły

Foto : Alicja Pabian