wielkanoc2021

zyczenia 2021

W dniach od 19 do 25 lipca, będziemy gościć w naszej miejscowości grupę 20 Norwegów w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Będzie to pierwsza część tego wielkiego, międzynarodowego wydarzenia w ramach tzw. Dni w Diecezjach. Po tym okresie uczestnicy udadzą się od 25 do 1 sierpnia do Krakowa na główne uroczystości, spotkania i wspólne modlitwy, zwieńczone wizytą papieża Franciszka.

Nasi skandynawscy goście będą mieszkać w 10 rodzinach z niedomickiej parafii. W planach mają m.in. zwiedzanie Tarnowa, pieszą pielgrzymkę do Zabawy czy wyjazd do Starego Sącza. W ramach wspólnej integracji z lokalną społecznością wykonają prace na rzecz parafii oraz wezmą również udział w Dniach Żabna.

To piękne wydarzenie w Roku Miłosierdzia, już przynosi dobre owoce dla naszej miejscowości. Dzieje się tak dzięki temu, że wiele rodzin otworzyło swoje serca i domy podejmując się przyjęcia gości pod własny dach. Poza tym wspólne spotkania, planowanie i organizowanie wydarzeń, umożliwiło wzajemne poznanie się rodzin i organizatorów. Cieszy duże zaangażowanie grupy młodzieży, która zadeklarowała się i pomaga jako wolontariusze.

Wiele z tych wydarzeń wymaga dodatkowych środków pieniężnych, które musimy wspólnie jako lokalna społeczność zebrać, żeby godnie ugościć Norwegów. Dlatego wszyscy powinniśmy się zaangażować w ten czas pobytu Skandynawów. Możemy to zrobić finansowo, ponieważ koszty biletów wstępów, dodatkowych posiłków realizowanych w szkole, wspólnego ogniska itp. będą wymagały znacznych środków. W związku z tym, w najbliższą niedzielę 10.07 odbędzie się składka do puszek na ten cel prowadzona przez niedomicką młodzież.