epitit

video msza

Image Do tej pory odbyły się dwa spotkania zespołu realizującego projekt renowacji Kaplicy, podczas których zapoznano się z koncepcją architektoniczno-budowlaną remontu wnętrza oraz docieplenia elewacji Kaplicy, opracowaną przez mgr inż. Jerzego Fidowicza z Tarnowa.Większą część dyskusji poświęcono wyglądowi ściany frontowej Kaplicy. Projektant oraz p. Barbara Sawczyk przedstawili kilka propozycji, ostatecznie wybrano prezentowany poniżej wariant wraz z dokumentacją i kosztorysami.

Pełna dokumentacja techniczna i kosztorysy inwestorskie są do wglądu i zapoznania się u p. Tadeusza Patriaka, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Celuloza” w Niedomicach. Nie obejmują one jednak wyposażenia wnętrza Kaplicy, takich jak: ołtarz, ambonka, katafalk, świeczniki, ławki, żyrandole. Zadaniem zespołu na najbliższy czas jest poszukiwanie środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia.
W ostatnich dniach wymienione zostały okna Kaplicy od strony zachodniej oraz duże okno witrażowe nawy głównej. Kolejnymi pracami będą remont instalacji elektrycznej i wymiana drzwi wewnętrznych.