wieczornica

remont

cmentarz

3 czerwiec 2009

 

 

foto : M.Kępiński