wieczornica

remont

cmentarz

2 czerwiec 2009

 

foto: arch WSD w Tarnowie