wieczornica

remont

cmentarz

nawiedzenieNagranie dzięki uprzejmości Pani Marii Rożek.

Materiał przekonwertowany z video dzięki OSP Niedomice.

Niedomice 9-10 V 2001.

Można oglądać na pełnym ekranie !!!