podziekowania

zebranie33

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz,
że JEZUS JEST PANEM
i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych
- osiągniesz zbawienie”.
(Rz 10,9)


  Drodzy Przyjaciele!

 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wyzwala w nas wielką radość, gdyż po przeżyciu Triduum Paschalnego uświadamiamy sobie bardziej, jak wiele Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus przeszedł przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, otwierając nam drogę do trwałego szczęścia, które od tej chwili jest dostępne dla każdego, kto uwierzy Jego słowu i otworzy Mu swoje serce.
 Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas, jak kiedyś do Apostołów w Wieczerniku, aby dać nam swojego Ducha i posłać do tych, którzy Go jeszcze nie spotkali. On oczekuje od nas świadectwa wiary, nadziei i miłości, dawanego w swoim środowisku nie tylko słowem, ale i całym życiem.
 Z okazji Świąt Paschalnych przesyłam z serca płynące życzenia, aby Chrystus umocnił Waszą wiarę, wlał w serca mocną nadzieję i mocą swego Ducha uzdolnił do życia na co dzień Jego miłością. Niech On wzbudzi w nas wszystkich wielki zapał apostolski, pozwalający nam iść z Dobrą Nowiną do wszystkich, których spotkamy na drogach naszego życia.
Zapewniam o mojej modlitewnej pamięci w Waszych intencjach.


Ks. Jan Mikulski, proboszcz parafii