podziekowania

zebranie33

Wyjazd 15 dniowy 74 osobowej grupy dzieci i młodzieży na kolonię letnią do miejscowości Łukęcin. Głównym celem było przedsięwzięcia jest bezpieczne i aktywne zorganizowanie wypoczynku  oraz ukazanie zdrowego i właściwego stylu życia, poprzez różne formy aktywności sportowej, kulturalnej, religijnej, artystycznej.
Udział w zajęciach kolonijnych mał również na celu w pewnym stopniu przygotowanie uczestników do tego by mogli sobie radzić z różnymi problemami społecznymi, rozumieli siebie, potrafili znajdować sobie oraz w drugim człowieku oparcie w trudnych sytuacjach, ponadto nauczyli się dbać o swoje zdrowie i właściwie przeżywali oraz wyrażali swoje uczucia i utrwalali praktyki i wartości religijne.

Kolonia mogła sie odbyć dzięki wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Zabnie oraz Starostwa Powiatowego w Tarnowie.