epitit

video msza

Image W piątkowy wieczór odbyła się uroczystość włączenia jednostki OSP Niedomice do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Uroczystość przeprowadzono w formie apelu zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP Niedomice do KSRG przekazał strażakom Małopolski Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Mróz. OSP Niedomice jest drugą jednostką po OSP Żabno, która należy do systemu.

Podczas uroczystości druhom z Niedomic gratulowali m.in. Stanisław Sorys – członek zarządu województwa małopolskiego, Mieczysław Kras- starosta tarnowski, Stanisław Kusior – burmistrz Żabna, Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Jan Szpilski – Komendant Gminny ZOSP.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.