epitit

video msza

W imieniu Zarządu oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach chcielibyśmy serdecznie podziękować mieszkańcom Niedomic oraz firmom za miłe i serdeczne przyjęcie druhów podczas rozprowadzania kalendarzy oraz za datki, które zostaną przekazane na dalsze prace związane z remontem strażnicy.