wielkanoc2021

zyczenia 2021

Sołtys wsi Niedomice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Niedomic na Zebranie wiejskie w dniu 11.09.2019 o godzinie 19:00 w Szkole Podstawowej w Niedomicach. Tematem zebrania będą zmiany opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Niedomicach, przeznaczenie funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz sprawy bieżące sołectwa. Prosimy o jak największą frekwencję mieszkańców na zebraniu.