podziekowania

zebranie33

ostatki1

 Serdecznie dziękujemy :

- Pani Dyrektor Szkoły podstawowej w Niedomicach Katarzynie Smolik za udostępnienie budynku szkoły.
- Paniom ze  Stowarzyszenia "Razem dla Niedomic" za pomoc.
- Piłkarzom z ŚKS Unia Niedomice.
- Michałowi Ptasznikowi za oprawę muzyczną, Animatorkom za wszystkie atrakcje dla dzieci.

- Strażakom OSP Niedomice z udział w turnieju.
- Wszystkim Sponsorom.
- Uczestnikom konkursu na najlepsze ciasto Niedomic, za przygotowanie pysznych wypieków.
- Wszystkim osobom, które pomogały przy organizcji imprezy.
- oraz Wam - mieszkańcy, za tak liczne przybycie.

Sołtys Niedomic
z Radą Sołecką