silver nades

jesien

"Żółte znicze nawłoci" to książka Adama Tomczyka będąca jego reflekcją, rezultatem dociekań historycznych, jak i podsumowaniem opowieści i przekazów zasłyszanych o cmentarzach wojennych znajdujących się na terenie gminy, w tym  Niedomic . 35 stron.

 

 

Image