Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 6 marca 2017r kolejny raz logopedzi spotkali się w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żabnie. W spotkaniu tym wzięły również udział nauczycielki z Publicznego Przedszkola w Niedomicach - logopedzi: Agnieszka Rzeszutek i Anna Pęcak.

 

W tym roku hasłem przewodnim spotkania stały się ,,Standardy postępowania logopedycznego''. W Filii Żabno skupiono się szczególnie na autyźmie- zaburzeniach z nim związanych oraz metodach terapii. W trakcie spotkania rozpatrywano również inne zagadnienia związane z problematyką mowy, wymieniano się doświadczeniami z pracy terapeutycznej, dzielono się uwagami i spostrzeżeniami przy udzielaniu skutecznej pomocy dzieciom i młodzieży. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze sprzyjającej zacieśnieniu współpracy w środowisku terapeutów mowy powiatu tarnowskiego.

 

 

 Zdjęcia ze spotkania informacyjno-warsztatowego dla terapeutów mowy w Filii Poradni w Żabnie z okazji Europejskiego Dnia Logopedów