wieczornica

remont

cmentarz

Zdjęcia dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego.